E-post: info@uppsalapole.se ( Svar inom 24 h )
Telefon: 0722-496454

Studion finns på Salabacksgatan 50!

Hit tar du dig enkelt med buss nr 10 som stannar vid hållplats Molngatan. 

Kommer du med bil står du gratis på parkeringen utanför fram till kl 21.00.

Ingång

Uppsala Pole & Aerials
E-post: info@uppsalapole.se
(Telefon: 0722-496454)

Huvudstudion hittar du på Ymergatan 14 (Fålhagen, ca 500 meter från Centralstationen)

Om du har problem med varukorgen går det bra att använda detta kontaktformulär för att göra en anmälan! Ange då:

– För- och Efternamn

– Önskade kurser

– Födelsedatum

– Adress

– Telefonnummer, gärna mobil.

Vi skickar ut en bokningsbekräftelse via mail så fort vi mottagit ditt meddelande. Läs även igenom våra Villkor innan du fullföljer din anmälan!

 

Kontakta oss

 

Vid behov av krishantering

Kalla på hjälp och hjälp eventuellt drabbad/-e person/-er 

Larma 112 och genomför eventuell utrymning   Larma erforderlig hjälp i form av brandkår, ambulans och polis. När du ringer, tänk på att informera om:
– Ditt namn
– Varifrån du ringer, (adress och vid behov beskrivning av färdväg/hur man snabbast hittar rätt när man är på adressen)
– Typ av olycka
– Antal skadade personer, om några
– Typ av skada eller besvär

Kalla in ytterligare ansvarig personal (enligt lista bakom deltagarlistor i personalpärm).

Spärra av så snabbt som möjligt. Detta för att skapa lugn och ro kring olycksplatsen både för den drabbade och för dem som hjälper till. Underlätta fortsatt arbete genom att inte ändra mer än nödvändigt på platsen. Avspärrningen skall också göras så att det är enkelt för räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen. Se till att någon möter och visar väg för räddningspersonalen.

Information och fortsatt arbete med situationen  För att inte skapa förvirring ska all information behandlas lika, det vill säga samma information ska ges oavsett vem som ger den eller till vem. Därför ska all information ges av en person, eller av personer som utsetts för att ge ut informationen. Ansvarig personal ska skyndsamt fördela nödvändiga arbetsuppgifter och ge besked om vem som ger ut information både internt och externt.

Kontakta berörda   Anhöriga till den drabbade kontaktas av utsedd person. Är olyckan allvarlig bör någon ansvarig ta personlig kontakt och eventuellt följa med den anhöriga till sjukhuset.

Informera media   På samma sätt som vid intern information gäller här att all information ges på ett likformigt sätt. Det bästa är om en person utses till att sköta all extern information och att alla hänvisar till denna person.

Underrätta Arbetsmiljöverket  Arbetsmiljöverket ska meddelas om olyckan:

– medfört dödsfall eller

– svårare personskada eller

– en mindre skada som drabbat flera anställda samtidigt.

Krisstöd   Efter en händelse är det viktigt att prata ut om det som hänt. Nivån på och omfattningen av samtalen bestäms utifrån situationen, det kan röra sig om allt från kamratstöd till debriefing med experter.